วัดคู้บอนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างเม็ดพระศก

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
เม็ดพระศกหลวงพ่อทรัพย์มากมาย มหากัจจายนะ
ณ วัดคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
(เจ้าภาพ 1เม็ด 8,500 บาท) หรือตามกำลังศรัทธา เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ หรือโลหะผสม
แผ่นโมเสคทองคำ (ตารางฟุตละ 5,500บาท)
1 ตารางเมตร 50,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
จารึกชื่อไว้ด้านหนังแผ่นโมเสด

แผ่นโมเสษ วัดคู้บอน

ติดต่อได้ที่ 085-5584014 พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม (เจ้าอาวาสวัดคู้บอน)
084-4240762 พระสมุห์สุรชัย กิตติสุนทโร

แผนที่การเดินทางไปวัดคู้บอน

(Visited 139 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.