ทอดกฐินสามัคคีวัดราชบูรณะ พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณะหอไตร เสา 16 ต้น
และสมทบทุนสร้างกงล้อธรรมจักร 4.5 เมตร
ทอด ณ วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (แรม 11 เดือน 11) เวลา 11.11 น.

สร้างหอไตร

รายการบูญร่วมบูรณะหอไตร
1. เจ้าภาพเจดีย์ ปล้องไฉน ฉัตรทอง 1 ชุด ชุดละ 300,000 บาท
2. เจ้าภาพเสา จำนวน 16 ต้น ต้นละ 50,000 บาท
3. ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ จำนวน 8 ชุด ชุดละ 30,000 บาท
4. เจ้าภาพหน้าบัน 4 ทิศ ทิศละ 40,000 บาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าท้ายกฐิน 561 กอง กองละ 2,500 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 055-258 972

(Visited 39 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.