2

คติธรรม ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร

2

สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง

(Visited 32 times, 1 visits today)

Comments

comments