ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดสัมมาชัญญาวาส

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าอาคารปฏิบัติธรรม 4 ชั้น
เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่อุบาสก-อุบาสิกา เป็นที่อบรมลูกหลานเยาวชน เป็นที่เรียนนักธรรม-บาลี และเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร

สร้างอาคารวัดสัมมา1

รายการสั่งจอง
ห้องละ 300,000 บาท
ประตูใหญ่ 100,000 บาท
ประตูเล็ก 20,000 บาท
หน้าต่างบานละ 5,000 บาท
หลังคาแผ่นละ 500 บาท
กระเบื้องกล่องละ 500 บาท
และทำบุญอื่น ๆ (ตามกำลังศรัทธาก็ได้)

ติดต่อสอบถามได้ที่

หลวงพ่อเจ้าคุณฯ เจ้าอาวาสวัดสัมมาชัญญาวาส โทร 089-026-0955
เลขานุการวัด 089-055-9691

เชิญเข้าชมและฟังธรรมะทำบุญได้กับหลวงพ่อทาง facebook พิมพ์คำว่า ท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมภาณ

การเดินทางมาวัด (แผนที่วัดสัมมาชัญญาวาส)

แผนที่วัด

(Visited 133 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.