วัดบางเตยกลาง Wat Bang Toei Klang สามโคก ปทุมธานี

วัดบางเตยกลาง Wat Bang Toei Klang สามโคก ปทุมธานี

วัดบางเตยกลาง4

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 184 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรติดต่อ 02 5931263

วัดบางเตยกลาง

ประวัติวัดบางเตยกลาง
วัดบางเตยกลาง แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดลิ้มกลีบอัมไพรมหัยสวรรค์” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2330 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาชาวมอญอพยพหนีสงครามมาอยู่ปะปนกับคนไทย วัดนี้จึงมีสภาพเป็นวัดมอญแปลง จึงเรียกวัดว่า “วัดเปิ้ง” ต่อมาพระยามหัยสวรรค์กลับจากการรบกับเงี้ยว เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัด “วัดลิ้มกลีบอัมไพรมหัยสวรรค์” แต่ต่อมาพระครูธีรานุวัตร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบางเตยกลาง” จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อพ.ศ. 2420 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

watbangteoyklang-pathumthani-02
ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิเพชร เลยเรียกชื่อว่า หลวงพ่อเพชร พระยืนปางห้ามสมุทรปางห้ามญาติของเก่าแก่ และรูปปั้นหลวงพ่อพระครูธีรานุวัตร (หลวงปู่หอม)

ชมภาพบรรยากาศ วัดบางเตยกลาง Wat Bang Toei Klang

การเดินทางมาวัดบางเตยกลาง

(Visited 201 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.