วัดจันทร์ตะวันออก Wat Chan Tawan OK อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันออก Wat Chan Tawan OK อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กราบศาลศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ณ.วัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันออก Wat Chan Tawan OK

ที่ตั้งวัดจันทร์ตะวันออก
เลขที่ 81 ถนนสังฆบูชา หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรติดต่อ 062 258 3911

วัดจันทร์ตะวันออก9

ประวัติวัด
วัดจันทร์ตะวันออก พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออก อาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตรสร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
สร้าง พ.ศ. ๒๔๔๖ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๔๗๖ กุฎีสงฆ์จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ ขนาดพระเพลากว้าง ๒ ศอกคืบ เนื้อทองเหลือง พระประจำวัน ๗ องค์

วัดจันทร์ตะวันออก7
ที่ศาลาการเปรียญมี พระประธานขนาดพระเพลากว้าง ๑ ศอกคืบ และรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส
วัดจันทร์ตะวันออก สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๗๖ เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำน่านจึงได้ถูกน้ำเซาะตลิ่งพัง ทางวัดได้ย้ายสถานที่สร้างเสนาสนะมาแล้วถึง ๓ ครั้ง
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ถึงแม้จะเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ก็เป็นจุดที่เชื่อว่าพระยาจักรี ( สมเด็จพระพุทธยอนฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 1 ) เคยยกทัพและมาหยุดพักที่วัดจันทน์ตะวันออก และมาไหว้พระที่วัดนี้จะได้พบกับพระอาจารย์กำพล พระนักเทศน์ที่นำคำสอนมาเทศน์สอนได้อย่างสนุก

ศาลสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา2

ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา วีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
พระสุพรรณกัลยา หรือ พระสุวรรณกัลยา หรือ พระสุวรรณเทวี ชาวพิษณุโลกถวายพระเกียรติยศว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ แม้ในพงศาวดารไทยจะไม่ได้กล่าวถึง มีเพียงปรากฎอยู่ในเอกสารพม่า
พระสุพรรณกัลยาทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช กับ พระวิสุทธิกษัตรี เป็นพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ประสูติเมื่อวันเสาร์ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2065 ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก (บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในปัจจุบัน)และเจริญพระชนม์ เมืองพิษณุโลก

ร้านขนมวง

ร้านขนมวงโบราณ ของเมืองพิษณุโลก จะอยู่ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออก ข้ามถนนแล้วเดินไปทางซอยซ้ายมือจะเห็นทันทีเลยค่ะ

รวมภาพบรรยากาศในวัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การเดินทางไปวัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก

(Visited 120 times, 3 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.