วัดจันทร์ตะวันตก Wat Cha Tawan Tok อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัดจันทร์ตะวันตก Wat Cha Tawan Tok อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชมมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม

วัดจันทร์ตะวันตก6

ที่ตั้งวัดจันทร์ตะวันตก
เลขที่ 68/4 หมู่ 7 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรติดต่อ 05525 2742-3, 0 5525 9907, 0 5523 1063

ประวัติวัดจันทร์ตะวันตก
วัดจันทร์ตะวันตก5วัดจันทร์ตะวันตกอยู่ริมแม่น้ำน่านตั้งอยู่บริเวณสะพานสุพรรณกัลยา อยู่ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออกโดยมีแม่น้ำน่านกั้นกลาง หมู่บ้านวัดจันทร์ตะวันตกจะก่อตั้งเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่พอจะทราบได้จากบันทึกและคำบอกกล่าวเล่าต่อๆ กันมาพอจะสรุปเป็นสังเขปได้ดังนี้

ประมาณปีพ.ศ. 2400 เดิมทีที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าดงในอดีตมีวัดรังเงิน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ผู้รู้เล่าขานกันมาว่าวัดรังเงินสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับการสร้างเมืองพิษณุโลก ประชากรที่อาศัยอยู่รอบๆ วัดเป็นลาวอพยพมาจากเวียงจันทน์ ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้เผาผลาญบ้านเรือนของผู้อุปถัมภ์วัดที่อยู่รอบๆ วัดเสียหายหมด ชาวบ้านไม่สามารถดับไฟได้เพราะในหมู่บ้านมีแต่บ่อน้ำที่ขุดใช้เองทำให้มีน้ำไม่เพียงพอที่สู้ภัยจากไฟได้
เหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากแม่น้ำน่าน จึงร่วมกันคิดขึ้นมาว่าควรจะหาสถานที่ตั้งวัดติดกับแม่น้ำ นายเทศ นางทองคำ มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินของตนให้กับวัดจำนวน 16 ไร่ 3 งาน เมื่อดำเนินการก่อสร้างวัดแล้วเสร็จ นิมนต์หลวงพ่อเสือที่อยู่วัดรังเงินมาอยู่ที่วัดสร้างใหม่ ณ ที่อยู่ปัจจุบันนี้และได้ตั้งชื่อว่าวัดจันทร์เมื่อ พ.ศ. 2400 เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าวัดจันทร์นั้นเพราะว่าในวัดมีตันจันทร์ใหญ่อยู่ 1 ต้น และมีต้นจันทร์เล็กๆ อีกหลายต้นขึ้นอยู่ในวัด

วัดจันทร์ตะวันตก11
ในปี พ.ศ. 2481 ตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นใช้ศาลาของวัดเป็นโรงเรียน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากวัดฯ มาตั้งอยู่ที่วัดรังเงิน ซึ่งร้างว่างเปล่าอยู่นานแล้วและใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73” อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนวัดจันทร์ตะวันตก ได้ก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น 1 หลัง ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อ 19 มีนาคม 2490 สำนักสงฆ์แห่งนี้จึงได้รับนามว่า วัดจันทร์ตะวันตก โดยสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมา

วัดจันทร์ตะวันตก1

ประวัติมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระอาจารย์อุบาลีได้พบสมเด็จองค์ปฐมในนิมิต และได้ขออนุญาตสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเพื่อให้พุทธบริษัทได้สักการะบูชา ซึ่งสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพุทธานุญาตให้สร้างได้ จึงดำเนินการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย ทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ มีซุ้มเรือนแก้ว ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ๙ นิ้ว ขึ้นมา โดยตั้งใจจะสร้างให้ดีที่สุด และจะสร้างมหาวิหารเพื่อประดิษฐานที่สมพระเกียรติด้วย
แนวทางการออกแบบมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม แบบมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมนั้น จำลองมาจากมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมที่พระอาจารย์อุบาลีเห็นในนิมิต และได้ถ่ายทอดให้สถาปนิกเขียนเป็นแบบ โดยพระอจารย์อุบาลี ดำริว่า จะทำให้ใกล้เคียงกับที่ท่านเห็นในนิมิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในโลกมนุษย์

ภาพบรรยากาศวัดจันทร์ตะวันตก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การเดินทางมาวัดจันทร์ตะวันตก พิษณุโลก

(Visited 89 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.