วัดจตุพิธวราวาส Wat Jatupitwarawas หนองเสือ ปทุมธานี

วัดจตุพิธวราวาส Wat Jatupitwarawas หนองเสือ ปทุมธานี

วัดจตุพิธวราวาส Wat Jatupitwarawas

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 50 บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ 8 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02 90595889

วัดจตุพิธวราวาส

ประวัติวัดจตุพิธวราวาส
วัดจตุพิธวราวาส เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างประมาณ พ.ศ. 2478 โดยมีกำนันชม เขียววงษ์ใหญ๋ เป็นหัวหน้าชักชวนชาวบ้านดำเนินการสร้างวัดขึ้้น ชาวบ้านนิยมเรียกวัดว่า “วัดคลองสิบเอ็ด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ทางวัดเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ภายในวัดมีพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ หอระฆัง มีพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 11 องค์

ภาพบรรยากาศวัดจตุพิธวราวาส

การเดินทางไปวัดจตุพิธวราวาส หนองเสือ ปทุมธานี

(Visited 36 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.