วัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี
กราบนมัสการหลวงพ่อโต ชมคุ้มขุนช้าง

วัดป่าเลไลย์18

ที่ตั้งวัดป่าเลไลย์วรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ 249 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์โทรติดต่อ 035-521 628

วัดป่าเลไลย์2
ประวัติวัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุพรรณบุรี
เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี วัดป่าเลไลยก์วรวิหารสร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรือง ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาแตทรงให้มอญน้อยมาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ภายหลัง พ.ศ. 1724

วัดป่าเลไลย์16
วัดป่าเลไลยก์ มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์ มีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

วัดป่าเลไลย์ สุพรรณ_8

วัดป่าเลไลย์

ประชาชนมานมัสการ “หลวงพ่อโต” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงเด่นเห็นแต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ องค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน 36 องค์

การเดินทาง (แผนที่) วัดป่าเลไลย์

รวมภาพบรรยากาศวัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 543 times, 5 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.