ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร …กับ ๑ ภาพเล่าเรื่อง

๑ ภาพเล่าเรื่องวันนี้ ขอเจ้าบทเจ้ากลอนสักนิด เมื่อได้เห็นภาพนี้….

บีวสี่เหล่า

ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร
มารยาทส่อสันดาน ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคำขาน ควรทราบ
หย่อมหญ้าเที่ยวแห้งเรื้อ บอกร้ายแสลงดิน

จากบทโคลงโลกนิติ

เป็นคำกลอนที่ท่องจำได้ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนัก สักแต่ว่าท่องไปสอบ จนบัดนี้ ได้เข้าใจความหมายแล้วว่า เป็นการสอนให้รู้จักพิจารณาเลือกคบคนนั้นเอง

โดยผู้แต่งได้เปรียบเทียบ ความยาวของก้านบัว สามารถบอกความลึกของน้ำได้ฉันใด กิริยามารยาทของบุคคลนั้น ๆ ก็สามารถบ่งบอกถึงการอบรมเลี้ยงชาติตระกูลของคนนั้นได้ และคำพูดก็สามารถบ่องบอกได้ว่า ผู้พูดฉลาดหรือโง่ เช่นเกี่ยวกับหย่อมหย้าที่เหี่ยวแห้งย่อมแสดงว่าดินบริเวณนั้นไม่ดี…

แล้วพบกันใหม่กับ ๑ ภาพเล่าเรื่องนะค่ะ

(Visited 1,988 times, 1 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.