05

ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง

ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง
คงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้
คอเงาติดตัวตรังตรึงแน่น
ตามแต่บาปบุญแลก่อเกื้อรักษา

05

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments

comments