6

ยามมีทุกข์เพื่อนแท้คือลมหายใจ

6

ยามใดที่มีทุกข์ หรือต้องการสันติสุข

จงอยู่กับลมหายใจ ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนตายผู้นี้เถิด

ชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน….

จากหนังสือ “ความจนที่น่ากลัว” พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญุโญ

(Visited 30 times, 1 visits today)

Comments

comments