20170117_132426

ถ้ามีความพอดี จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก

ถ้ามีความพอดี จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก

ถ้ามีความพอดี จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก
คติธรรม – วัดจันทร์กะพ้อ ปทุมธานี
(Visited 8 times, 1 visits today)

Related posts:

Comments

comments