ความดี ความชั่ว ถึงเขาไม่รู้เราก็รู้

เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้
ในทำนองเดียวกัน
การทำความชั่ว
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้

– หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม –

5

(Visited 62 times, 2 visits today)

Comments

comments

Copyright © 2018 Tourwatthai. All rights reserved.