1ความสุข

คติธรรม…ความสุขอยู่รอบ ๆ ตัวเรา

 ความสุขทั้งหลาย…
อยู่รอบตัวเรา…
แต่มักมองไม่เห็น…

1ความสุข

คำคม พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

(Visited 4 times, 1 visits today)

Comments

comments