โกรธทำไหม

คติธรรมคำสอน …โกรธทำไหม หลวงพ่อจรัญ

โกรธทำไหม

โกรธทำไหม เสียสมองเปล่า ๆ
ทะเลาะทำไหม เสียเวลาเปล่า ๆ

-หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม-

(Visited 132 times, 1 visits today)

Comments

comments