7

กฏของธรรมชาติ

กฏของธรรมชาติ….”ธรรมะคือธรรมชาติ”

7

กรรมใดที่ใครก่อ กรรมนั้นก็ตอบสนอง
ธรรมใดที่ใครครอง ธรรมนั้นต้องสนองตน
ดีชั่วที่ตัวทำ ย่อมจะนำบังเกิดผล
อยากได้สิ่งดีดล สร้างกุศลสิ่งที่ดี

(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments

comments