ทัวร์วัดไทย

วัดนาบุญ0

วัดนาบุญ (Wat Na Bun) คลอง 9 ปทุมธานี

วัดแสงมณี Wat Sang Manee

วัดแสงมณี Wat Sang Manee (วัดลำน้ำ) หนองเสือ ปทุมธานี

วัดจตุพิธวราวาส Wat Jatupitwarawas

วัดจตุพิธวราวาส Wat Jatupitwarawas หนองเสือ ปทุมธานี

วัดบึงบา WatBungBa

วัดบึงบาประภาสะวัต (วัดบึงบา) Wat Bung Ba หนองเสือ ปทุมธานี

Wat Pa Khon11 วัดป่าคลอง11

วัดป่าคลอง 11 Wat Phakhlong11 หนองเสือ ปทุมธานี

วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม

วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม Wat Tham Phrathat Charoen Tham (วัดถ้ำบ่อปลา) สระบุรี

ข่าวสารงานบุญ

คน

คนใจกว้าง ลดการขัดแย้ง มิตรเยอะ

สร้างหอไตร

ทอดกฐินสามัคคีวัดราชบูรณะ พิษณุโลก

watpaknamjolo-chachoengsao-20

ทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดปากน้ำ

1เปลี่ยนหลงเป็นรู้1

เปลี่ยนหลงเป็นรู้ ในงานหลวงพ่อคำเขียน จดหมายเหตุพุทธทาส

55483

ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็ง ภาคเหนือ

2

คติธรรม ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร

หนึ่งภาพเล่าเรื่อง

นกกระจาบทอง วัดป่าคลอง11
๑ ภาพเล่าเรื่อง

เที่ยววัดฟังธรรมะ ชมนกกระจาบทอง

CiHZjUdJ5HPNXJ92GO1CbZ22MIIHOQCxsJ
๑ ภาพเล่าเรื่อง

จงอย่าทอดที้งความดีของเราเพราะความเลวของผู้อื่น

แมว
๑ ภาพเล่าเรื่อง

การเลี้ยงสัตว์เป็นบุญหรือบาป

01
๑ ภาพเล่าเรื่อง

ธรรมะคือธรรมชาติ

เกาะเกร็ด
๑ ภาพเล่าเรื่อง

๑ ภาพเล่่าเรื่อง เจดีย์เอียง สัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย1
๑ ภาพเล่าเรื่อง

วันนี้เป็นวันเถลิงศก New Year’s day

About

 

[tabs][tab title=”พระอารามหลวง”]

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร Wat Niwetthammaprawat อยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร Wat Niwetthammaprawat อยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร Wat Niwetthammaprawat อยุธยา วัดไทยสไตส์โกธิค พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ที่อยู่วัด ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ประวัติวัด วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางประอิน ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง
Read More
วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร Wat Poramaiyikawas Worawihan เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร Wat Poramaiyikawas Worawihan เกาะเกร็ด นนทบุรี

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร Wat Poramaiyikawas Worawihan เกาะเกร็ด นนทบุรี เจดีย์มุเตา สัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่ตั้งวัดปรมัยยิกาวาส เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เบอร์ติดต่อ 02-584 5120 ประวัติวัดปรมัยยิกาวาส เป็นวัดโบราณ น่าจะสร้างหลังจากพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลองขึ้น เมื่อพ.ศ.
Read More
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง Wat Cholpratarn Rangsarit Royal Monastery

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง Wat Cholpratarn Rangsarit Royal Monastery

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง Wat Cholpratarn Rangsarit Royal Monastery กราบนมัสการหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด (พระพรหมมังคลาจารย์) ที่ตั้งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เลขที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เบอร์โทรติดต่อ 02-583 8845 วันเวลาทำการ ทุกวัน 8.00 -
Read More
วัดหน้าพระเมรุ Wat Na Phramen อยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ Wat Na Phramen อยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ Wat Na Phramen อยุธยา ที่ตั้งวัดหน้าพระเมรุ เลขที่ ท. 76 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลาเปิดปิด ทุกวัน 8.30 - 17.30 น. เบอร์โทรติดต่อ 035-328 709 ประวัติวัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ มีชื่อเดิมว่า
Read More
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร Wat Suwandararam อยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร Wat Suwandararam อยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร Wat Suwandararam อยุธยา ชมภาพจิตกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตั้งวัดสุวรรณดาราราม เลขที่ 1/6 ซอยอู่ทอง4 ริมป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติวัด วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา พระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้ชื่อว่า วัดทอง เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็โปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด จึงถือว่า
Read More
วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruettharam Worawihan กรุงเทพ

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruettharam Worawihan กรุงเทพ

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร Wat Maha Pruettharam Worawihan กรุงเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ที่ตั้งวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เลขที่ 517 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงหมาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 facebook.com/Pwatmahapruettaram ประวัติวัด วัดมหาพฤฒารามเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคลองผดุงกรุงเกษม แต่เดิมในช่วงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดนี้แต่เดิมชื่อว่า "วัดท่าเกวียน" เนื่องจากเคยเป็นที่พักแรมของกองเกวียน ที่เดินทางเข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯ แต่ต่อมาชาวบ้านก็พากันเรียกชื่อวัดนี้ว่า
Read More
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Wat Phra Singh Waramahavihan

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Wat Phra Singh Waramahavihan

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Wat Phra Singh Waramahavihan เชียงใหม่ พระธาตุประจำปีนักษัตรมะโรง วัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี  ที่ตั้งวัดพระสิงห์ เลขที่ ถนนสิงหราชจรด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วันเวลาทำการ 6.00 - 18.00 ทุกวัน ประวัติวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่ได้ชื่อว่า วัดลีเชียงพระ
Read More
วัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดป่าเลไลย์วรวิหาร Wat Palelai Warawihan จังหวัดสุพรรณบุรี กราบนมัสการหลวงพ่อโต ชมคุ้มขุนช้าง ที่ตั้งวัดป่าเลไลย์วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 249 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรติดต่อ 035-521 628 ประวัติวัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี วัดป่าเลไลยก์วรวิหารสร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรือง ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาแตทรงให้มอญน้อยมาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ภายหลัง
Read More
วัดบุรณศิริมาตยาราม Wat Buranasiri Mattayaram ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพ

วัดบุรณศิริมาตยาราม Wat Buranasiri Mattayaram ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพ

วัดบุรณศิริมาตยาราม Wat Buranasiri Mattayaram ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ที่ตั้งวัดบุรณศิริมาตยาราม ตั้งอยู่บนถนนอัษฏางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์ติดต่อ 02-225 8482 เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 - 17.00 น. ประวัติวัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
Read More
วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร Wat Paichayonponsep Ratchaworawihan

วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร Wat Paichayonponsep Ratchaworawihan

วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร สมุทรปราการ (Wat Paichayonponsep Ratchaworawihan ) "พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดปากลัด เพราะตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดหลวง บ้างก็เรียกว่า วัดวังหน้า หรือวัดกรมศักดิ์ ก็มี... เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2543" ที่ตั้งวัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร ชุมชนพระราชวิริยาภรณ์ ซอย 8 ถนนราชวิริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรติดต่อ 02-462
Read More

[/tab] [/tabs]

(Visited 1,381 times, 2 visits today)