Tour Wat Thai

wattraimit-6

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๑ ทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟหัวลำโพง ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีคำเล่ากันว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม  เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน...

prachetupol

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย พระอารามหลวงแห่งนี้มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๓๘ ตารางวาอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ทิศเหนือจดถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจดถนนมหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบด้วยกำแพงสูงสีขาวแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสชัดเจน มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชดำริว่า มีวัดเก่าขนาบพระบรมมหาราชวัง ๒ วัด ด้านเหนือ คือ วัดสลัก...

3680

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพค่าบรรทุกหิน มาถมที่ภายในวัด

เนื่องจากวัดเกาะนางโดย เลขที่ 230 หมู่ 14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแลโดยพระอาจารย์ปรีดา ปุญฺญวฑฺฒโก กำลังมีการพัฒนาวัด บูรณะปฏิสังขร สิ่งปลุกสร้างภายในวัด พื้นที่ภายในวัดยังเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขัง จึงได้ขอรับบริจาคหินมาฟรี จากโรงโม่หิน หจก.วังศิลา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช แต่ทางวัดต้องออกค่าขนส่งเอง ซึ่งทางรถบรรทุก 10 ล้อ คิดค่าขนส่ง เที่ยวละ 2,000.-บาท ต่อคัน ในการบรรทุกครั้งนี้ ได้สั่งหินมา 11 คัน ค่าใช้จ่าย อยู่ที่ 20,000.-บาท...

R420-2

ขอเรียนเชิญผู้มีศรัทธาทุกท่านสร้างเมรุ วัดประดู่เหลี่ยม ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

เนื่องจากเมรุหลังเก่าชำรุดทรุดโทรเป็นอย่างมาก จึงมีการริเริ่มที่จะสร้างเมรุหลังใหม่ขึ้น ชาวบ้านจึงช่วยกันบริจาคปัจจัย แต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาร่วมเอาบุญกัน เป็นการเสริมดวง ต่ออายุ ให้กับตัวท่านและครอบครัวของท่านเอง สามารถร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์อุดม โทร. 089-9157947 หรือสามารถไปบริจาคได้ที่วัดได้ทุกวัน มาร่วมเอาบุญกันทุกท่านนะครับ ที่มา : http://www.dhammathai.org/dhammanews/dbview.php?No=420 Comments comments

6001

14-22 ก.พ. 58 ขอเชิญทำบุญงานผูกพัทธสีมาปิ­ดทองฝังลูกนิมิต วัดแสงสรรค์ ปทุมธานี

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านทำบุญงานผูกพัทธสีมาปิ­ดทองฝังลูกนิมิต วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เริ่มวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2558 จองมีดตัดหวายลูกนิมิต โทร 081-8497606,084-3307438 Comments comments

20131106_092134

วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงร้อยกว่าเมตร บริเวณกำแพงวัดชั้นใน (เขตพุทธาวาส) ประกอบด้วยพระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นส่วนพระอิฐิเบื้องธารพระโมลี พระอัฐิเบื้องพระทรวง พระอัฐิพระองคุลีและพระธาตุย่อยเต็มบาตรหนึ่ง จัดเป็นหนึ่งในจอมเจดีย์ ๘ แห่งในประเทศไทย   Comments comments

watphadarabhirom (11)

วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าวัดมีคลองชลประทานแม่แตงไหลผ่าน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี ประมาณ ๑.๐๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๐.๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่อาณาเขตของวัด ๒๖ ไร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นวัด ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อที่กว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา...

watchinwararam (20)

วัดชินวรารามวรวิหาร ปทุมธานี

วัดชินวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัด : คณะสงฆ์มหานิกาย วัดริมน้ำ : ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศเงียบสงบไม่พลุกพล่าน มีศาลาท่าน้ำ วังปลาหน้าวัดและซุ้มขายอาหารปลา วัดชินวรารามวรวิหาร ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร เดิมชื่อวัดมะขามใต้ บริเวณรอบพระอารามกว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงาม พร้อมคำบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบทิศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น โบสถ์พระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) สมัยสุโขทัย อัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. 2456 พระวิหารพระเจ้าวรวงศ์เธอ...

watpaphukon-21

วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้เดินทางมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า จึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก สำนักสงฆ์บ้านนาคำน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า...

IMG_007-500

วัดนางรอง จ.นครนายก

วัดนางรอง อยู่ในเส้นทางไปน้ำตกนางรอง ทางเดียวกับจะไปวังตะไคร้ แต่วัดอยู่บนยอดดอยหรือยอดเนินมองไม่เห็น เห็นแต่ป้าย เมื่อผ่านวังตะไคร้แล้วก็จะข้ามสะพานข้ามลำธารพอพ้นสะพาน ทางซ้ายมือจะเห็นบันไดขึ้นสู่วัดนางรอง พอเลยไปอีกนิดเดียวจะมีถนนรถขึ้นได้ ภายในวัดมีพระศิวลี พระสังกัจจายน์ ศาลปลัดจ่าง อดีตปลัดอำเภอ วัดนี้ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทร.๐๓๗-๒๕๔๐๕๔ ที่มา : http://www.watnangrong.com/ Comments comments